Free Joomla Templates by FatCow Coupon

SMT küsimustik

 

Antud küsimustik on koostatud tuginedes pikaajalise teadusliku uurimustöö tulemustele ja praktilistele kogemustele. Kui te vastate enam kui kahele küsimusele jaatavalt, siis tasub tähelepanu pöörata antud alalõigus avaldatud artiklitele ja panna ennast kirja konsultatsioonile. Konsultatsioonile tulles trüki see vorm välja ja võta täidetult kaasa.

 

 

NR 

Küsimus 

EI 

JAH

Kommentaar 

Kas raseduse ajal esines meditsiinilisi probleeme? 

 

 

 

2

Kas lapsel oli esimese kolme eluaasta jooksul sageli kõrvahaigusi? 

 

 

 

Kas laps ei hakanudki roomama või roomas kuidagi eriliselt? (ühel kintsul, ühte külge vedades, veeretades, ainult käte abil, vms.)   

 

 

 

Kas lapsel oli/ on probleeme öösel voodisse pissimisega ka peale 5 eluaastat? 

 

 

 

Kas lapsel on nõrk füüsiline vorm, ta väsib kiirelt? 

 

 

 

Kas laps on kohmakas ja esineb probleeme koordinatsiooniga? Talle ei meeldi laste spordialad? 

 

 

 

Kas lapsel on keskendumisprobleeme? 

 

 

 

Kas lapsel on probleeme aru saamisega talle antud sõnalistest korraldustest?  

 

 

 

Kas laps on kergelt ärrituv ja tundlik helide suhtes? 

 

 

 

10 

Kas lapsel on probleeme palli viskamisega ja püüdmisega? 

 

 

 

11 

Kas lapsel esinevad vihapursked? Ta läheb kergesti endast välja? 

 

 

 

12 

Kas laps lamandub laua peale, kui ta kas kirjutab või peab laua taga istuma? 

 

 

 

13 

Kas lapsel on/oli raskusi rattaga sõitmise õppimisel ja/või rattaga sõitmisel? 

 

 

 

14 

Kas lapsel on/oli raskusi rinnuli ujuma õppimisega? 

 

 

 

15 

Ka lapsel on raskusi kella õppimisega? 

 

 

 

16 

Kas lapsel on konarlik käekiri ja on/olid raskused tähtede selgeks õppimisega? 

 

 

 

17 

Kas lapsel on olnud raskused lugema õppimisel? 

 

 

 

18 

Kas lapsel on raskusi matemaatikas? 

 

 

 

19 

Kas lapsel on raskusi luuletuste meelde jätmisel? 

 

 

 

20 

Kas lapsel on raskusi sujuva number 8 kujundi joonistamisega? 

 

 

 

21 

Kas lapsel on raskusi rahulikult istumisega ka lühikest aega? 

 

 

 

22 

Kas lapsel on suhtlemise probleeme omaealistega? 

 

 

 

23 

Kas lapsel on olnud “merehaiguse” sümptoome sõitmise ja liikumise ajal?