Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Kuulmise kontrollküsimustik

Kuulmistundlikkuse kõrvalekallete  sümptomid avalduvad erinevates valdkondades, mistõttu on see lihtne küsimustik jagatud nelja osasse. Küsimused on lihtsad, samas on need indikaatorid, mis viitavad võimalikule probleemi põhjusele. Motoorika arengu kõrvalekalded ja kuulmistaju eripärasused on omavahel tihedalt seotud. Samuti on sellest lahutamatud ka emotsionaalne areng ja reaktsioonid, muusika ja rütmitaju,keele ja kõne valdamine ning erksus ja energilisus. Tervelt kolmandikul juhtudel peetake düsleksia otseseks põhjuseks probleemset kuulmistaju.

Kui leiad, et sinu enda või pereliikmete puhul vastad jaatavalt nii mõnelegi küsimusele, siis soovitame kuulmistundlikkuse kontrolli. 

 

 
KEHA JA ÜLDMOTOORIKA VALDKOND
·         Hilinemised motoorilises arengus
·         Korduvad kõrvapõletikud
·         Probleemid raseduse ajal
·         Tõsine haigus vastsündinu eas
·         Rühihäired
·         Tasakaalu probleemid
·         Koordinatsiooni probleemid
·         Halb rütmitaju
·         Vasak/ parem - poolte halb tunnetus
·         Raskused ruumitajuga
·         Ülitundlikkus ümbritsevate helide suhtes
·         Kehv ajataju
·         Raskused teatud liigutuste sooritamisel
·         Kehv käekiri
 
HÄÄLE, MUUSIKA JA KEELE VALDKOND
 
·         Hüpertundlikkus teatud helide või müra suhtes
·         Pidev vajadus lasta endale öeldut korrata
·         Raskused sõnalise info mõistmisel olmemüra keskkonnas
·         Raskused sõnalise info sisu kiire taipamisega, ka juhul kui sõnum on lihtne ja kalduvus selle sõnumi valesti mõistmisele
·         Halb lühiajaline verbaalne mälu
·         Suutmatus olulisi sõnu meelde jätta
·         Voolava teksti puudumine, sõnalise enesevälenduse raskused
·         Ühetooniline, monotoonne hääl, kõrgemate helide puudumine kõnes
·         Raskused viisi pidamisega
·         Rääkimine või laulmine on valulik või nõuab väga suurt jõupingutust
·         Oma hääle alahindamine või ebameeldivustunne oma hääle suhtes
·         Muusika mõistmise puudulikkus
·         Raskused lugemisega (kas omaette või häälega)
·         Hääldamise raskused
·         Kalduvus pudistades või ebaselgelt rääkida
·         Võõrkeele õppimise raskused, eriti suulises osas
 
ENERGILISUSE,   LIIKUVUSE JA ERKSUSE VALDKOND
 
·         Erksuse ja valmisoleku puudus ka lihtsate päevaste toimetuste tegemiseks
·         Valvsuse ja kestva tähelepanu võime puudus
·         Keskendumisvõime puudus, kalduvus kaotada kergelt tähelepanu
·         Kalduvus liiga kergelt loobuda, kui on vaja sooritada käelist tegevust
·         Suutmatus paigal püsida, hüperaktiivsus
·         Kalduvus kiirele väsimustundele, kui on vaja teha intellektuaalset tööd
·         Raskused hommikul ärkamisega
·         Kalduvus mustadele mõtetele ja loobumistele väiksemategi raskuste ilmnemisel
·         Avatuse puudumine suhtlemisel teistega
·         Vähene huvi või huvi puudumine suhtlemiseks teistega
·         Raskused vajaduse korral kiireks tegutsemiseks
·         Pidevus seletamatu väsimuse tunne
 
 
EMOTSIOONIDE JA NENDE REGULEERIMISE VALDKOND
 
·         Ärrituvus igasuguse sotsiaalse kontakti puhul, ka mittesõnalise korral
·         Kalduvus tunda end rünnatavana ka juhul, kui keegi lihtsalt juttu alustab
·         Vastuseis, vahel isegi vägivaldne, igasuguse koolisüsteemi suhtes
·         Ebaadekvaatne ärevus ja hirm uute olukordade ilmnemisel, ka juhul, kui puudub igasugune oht
·         Kalduvus endasse tõmbuda hirmust uue olukorra või suhtlemisvajaduse eest
·         Raskused oma emotsionaalsete reaktsioonide kontrollimisega, näiteks ka raevuhoost hetkega enda täielik isoleerimine
·         Ägedate emotsionnalsete reaktsioonide nagu hirm, raevu või märatsemishoog, tigedus ilmnemine
·         Raskused personaalse distantsi hoidmisega
·         Raskused teiste inimeste emotsionaalsete reaktsioonide mõistmisel ja aksepteerimisel või nendega toimetulekul
·         Madal stressitaluvus