Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Kogu organismi seisundi hindamine

Kestvus: ~2 tundi

Tulem: Detailne ülevaade organismi seisundist.

Sisu: Tervise hindamine ja juhiste andmine võimalike haigusnähtude ennetamiseks. Haigusnähtude ilmnemisel neid tekitanud faktorite väljaselgitamine.

Põhikirjeldus: Organism on isetasakaalustuv süsteem. Sõltuvalt organismi kohanemisvõimest ja välisärritajatest on tasakaal pidevas muutumises. Teatud läve ületamisel tekivad kliinilised haigusnähud, Kogu organismi seisundi hindamine võimaldab neid vältida.

Sageli lähtub probleem ka ühest organist, mis põhjustab terviseprobleeme teistes organites. Sihtorgan ise ei pruugigi kliinilist haiguspilti näidata. Detailne ülevaade võimaldab haigusnähtude korral jõuda õige põhjuseni.