Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Koolitus “Valgus minu sees ja ümber”

Iseenda arendamine on kunst ja elu stabiilsuse tagaja...

 

Koolituse teema: “Valgus minu sees ja ümber”
Kestvus: 3 akadeemilist tundi (3x45 minutit).
Sihtgrupp: Avatud grupid, grupi suurus on 8 inimest. Osaleja peab olema täisealine.
Toimumise aeg ja koht:. Tallinn, Pärnu mnt 67A Holistiline Kliinik. (V korruse õppeklassis)
                                           Igal laupäeval kell 14.00-16.15
Protsessi juhendaja: Tervise- ja sotsiaalteaduste magister Alex Trope
Registreerumin ja info: Tel 64 11 601 või mob 581 66 550
 
Koolituseprotsessi eesmärgid: 

 

·         Sisemiste ressursside aktiveerimine, et koondada jõudu ja saavutada stabiilne alus ka pingeliste teemadega tegelemiseks

 

·         Uue enesetunnetuse saavutamine: kasvab kindlus, eneseusaldus ja võime oma reaalsust ise kujundada.

 

Minu, kui protsessi juhendaja eesmärk: 

 

·         Läbi viia kunstiteraapia koolitus, tuginedes humanistlikule koolkonnale (K. Roger, 1951) ehk isiku-keskne teraapia (person-centeres terapy), kus kasutatakse samuti interpersonaalset/rühmateraapiat (Sullivan 1955; Yalom 1970) koos valguseteraapia ja loovteraapia protsessi analüüsiga. Keskendun praegusele probleemile - olen siin ja praegu.

 

Mida peaks protsessis osaleja teadma:

 

Kunstiteraapia ehk loovtegevus  edastab oma sõnumi emotsionaalsete kujundite abil, mida antakse edasi vormide ja värvide, mitte  sõnade kaudu. Kogemus näitab, et rääkimine ja mõistmine ainuüksi ei vabasta inimest pingetest. Uue enesetunnetuse saavutamise  tagab aktiivsus ja tegevusele suunatus. Loovtegevus annab võimaluse välja astuda ‚normaalsest' programmist oma klišeede ja nõudmistega ning siseneda  maailma, kus teenäitajateks on  uudishimu, üllatus, rõõm, mänguline katsetamine ja avastamine. Siinkohal teenivad ja toetavad inimesi kunstiteraapiad. Kunstiteraapiad ei saa ära võtta valu ja ebaõiglust, aga nad saavad välja tõmmata halvavaid okkaid, mis ähvardavad lämmatada hinge. Teraapia elemendid vabastavad sisemisest rahutusest ja muudavad inimese mõtlemise ja käitumise rohkem konstruktiivseks, mis on edu üks põhilisem kriteerium.

 

Kunstiteraapia aitab luua erilise ruumi, mis võimaldab ligipääsu tunnete erinevatele tasanditele. Ühelt poolt tekib ligipääs erinevatele kannatuse vormidele ja teisalt ka  erinevatele suutmise vormidele. Parimad võimalused muudatusteks peituvad meie lähimas ümbruskonnas ja meis endis. Kunstiteraapia püüab aktiveerida inimestes ressursid, et koondada sisemist jõudu ja saavutada stabiilne alus ka koormavate teemadega tegelemiseks.
 
 

Maksumus: Osalemine protsessis maksab 20.- eurot, mis sisaldab kõiki selleks vajaminevaid töövahendeid. Registreerumisel tasuda ettemaks 10.- eurot, ülejäänud 10.- eurot saab tasuda kohapeal sularahas. Võib ka kogu summa korraga tasuda.

Swedbank arveldusarvele 221054047636

Saaja: MTÜ Meelevald,

Selgitus: Kuupäev (näiteks 14.01.2012.a.) koolituse ettemaks, teie ees ja perekonnanimi.

 
 
Kasutatud kirjandus:
  • About Art Scool Therapy. (2003). Scool Art Therapy http://www.schoolarttherapy.com/school_art_therapy.htm
  • Karkore, V., Sanderson, P.(2006). Art Therapies. A Research-based Map of The Field. Edinburgh: Elsevier